Mijn werkwijze

Mijn werkwijze

NB: op dit moment ben ik niet werkzaam als caseload verloskundige

Wat kun je van mij als caseload-vroedvrouw extra verwachten ten opzichte van reguliere* zorg?

 • Een-op-een zorg:
  Tijdens je zwangerschap zie je alleen mij. Ik sta verder minimaal 8 van de 10 dagen van je uitgerekende periode 24/7 voor je klaar;
 • Alle tijd:
  Ik plan consulten van minimaal een uur tijdens de zwangerschap, en we zien elkaar net zo vaak als jij dat fijn vindt. Tijdens je bevalling ben ik continu beschikbaar. Ik ben bij je vanaf het moment dat jij en je partner dat fijn vinden, en ik blijf tot enkele uren na de bevalling. In de eerste weken na de geboorte kom ik minimaal drie keer bij je aan huis, indien nodig (veel) vaker;
 • Respect voor je autonomie:
  Jij bepaalt welke (extra) onderzoeken er gedaan worden en waar en hoe de bevalling plaatsvindt. Ik voorzie je daarbij van de meest recente betrouwbare informatie;
 • Een holistische kijk op zwangerschap, geboorte en ouderschap.
  Een zwangerschap en geboorte zijn zoveel meer dan een fysiek proces, en er valt zoveel meer te bespreken dan het louter lijfelijke. Er is alle tijd voor uitwisseling en vragen, en als je dat wilt werken we af en toe met meditaties, visualisaties en massage;
 • Continue begeleiding van de bevalling:
  Als er extra medische zorg dan wel pijnbestrijding gewenst is tijdens je bevalling en ik je daarvoor door moet verwijzen naar een ziekenhuis blijf ik bij je als je dat graag wilt.

*Reguliere zorg omvat doorgaans tussen de 10 en 12 consulten in de zwangerschap die 10-20 minuten duren, begeleiding tijdens de bevalling, 2 tot 4 huisbezoeken in de eerste week na de geboorte en een nacontrole. Als er een medische indicatie dan wel wens tot pijnstilling ontstaat tijdens de bevalling dragen de meeste verloskundigen de medische verantwoordelijkheid voor de bevalling over aan de gynaecoloog en eindigt daarmee de begeleiding tijdens de bevalling. In een reguliere praktijk werken meerdere verloskundigen en waarneemsters, en weet je niet wie er dienst heeft op het moment dat jij gaat bevallen.